Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH công nghiệp hạng nặng WUXI HAIJUN là một doanh nghiệp tích hợp toàn diện nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật, tích hợp hệ thống, bán hàng thiết bị và lắp đặt, phục vụ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng với tổng thể thiết kế từ nấu chảy để đúc liên tục để cán thép, và chúng tôi đã phát triển các quy trình sản xuất hiệu quả cao với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật